חינוך והוראה במאה העשרים ואחת

למה חשוב ללמד ספרות ומדעי הרוח במאה העשרים ואחת?

אנו מאמינות כי חקר הרוח האנושית בעולם טכנולוגי מואץ חיוני לפענוח המציאות המשתנה.

פענוח זה מלווה בהעלאת שאלות קיומיות חדשות, ברור ערכי, ובבניית זהויות חדשות.

הוראת הספרות, קריאה וכתיבה,  מאפשרת התמודדות קיומית ערכית עם חברה במציאות מורכבת.

הוראת הספרות במאה העשרים ואחת- כיצד?

א. שינוי תפיסתי בדרכי הוראה תוך כדי התאמה לפדגוגיה של המאה העשרים ואחת.

ב. העמקה של ארגז כלים פדגוגי מעוגן בחקר אקדמי.

ג. פיתוח דיאלוג בין  טקסט, מורה, תלמיד וקהילה לומדת.

מטרות האתר:

א. להציע  דרכים יצירתיות ללמידה משמעותית ולהוראה פעילה בספרות למורים, מרצים

ומדריכים פדגוגיים.

ב. להעמיק את הוראת היצירות הספרותיות  באמצעות שילוב מיומנויות חקר אקדמי פדגוגי ספרותי. 

למידה משמעותית  והוראה פעילה בספרות- הלכה למעשה

למידה משמעותית היא תהליך בו הלומד מבנה ידע חדש רלוונטי לחייו באמצעות חיפוש ואינטגרציה

של מידע.

הוראה פעילה ומשמעותית בספרות- הלומד נדרש: 

א. לאתר מידע: טקסטים, תכנים, מושגים ספרותיים, ביוגרפיה ורקע תרבותי-היסטורי.

ב. לפתח מיומנויות חשיבה בקריאה ספרותית.

ג. לזהות השפעות אינטרטקסטואליות ותבניות ספרותיות ביצירות.

ד. ליישם "ידע ספרותי" ( תכנים ומיומנויות) בפרשנות טקסטים אחרים.

ה. לנהל שיח פרשני של משמעות היצירות באמצעות היסקים ואנלוגיות מההיבטים הפסיכולוגיים, 

החברתיים-תרבותיים, ההיסטוריים, האקטואליים, המגדריים הערכיים ועוד.

ו. לדמות את עבודת החוקר: שימוש במיומנויות חקר לפרשנות טקסטים ממדעי הרוח. 

ז. להתנסות בעבודת היוצר: הנחייה בכתיבה אישית בהשראה ספרותית.